Wystaw za darmo Rejestracja Logowanie

Polityka prywatności

Serwisy (Sieradzak.pl, Zdunskowolak.pl oraz Wieluniak.pl) przywiązuja dużą wagę do ochrony prywatności swoich Użytkowników. Aby to osiągnąć stworzyliśmy Politykę Prywatności, która gwarantuje gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem, o ile dotyczy to przedsięwzięć pozostających pod ścisłą kontrolą serwisu. Jednocześnie serwisy nie ponoszą odpowiedzialności za ochronę danych gromadzonych przez inne strony internetowe (również te, do których linki znajdują się na stronie głównej oraz podstronach i ogłoszeniach wystawianych na domenie sieradzak.pl, zdunskowolak.pl oraz wieluniak.pl).

Założenia polityki prywatności

 • ścisłe przestrzeganie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883);
 • gromadzenie i przetwarzanie dostarczonych danych osobowych, wyłącznie w celach określonych regulaminem, wynikających z użytkowania serwisów;
 • nie udostępnianie danych osobowych innym podmiotom, w tym także osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji określonych regulaminem;
 • możliwość wglądu w swoje dane osobowe oraz ich edytowania;
 • natychmiastowe zaprzestanie przetwarzania danych osobowych tych Użytkowników, którzy wyrażą takie życzenie, z chwilą zakończenia współpracy z serwisami.

Rodzaj przechowywanych danych

W związku z rejestracją w serwisach (Sieradzak.pl, Zdunskowolak.pl lub Wieluniak.pl) wymagamy podania w formularzu rejestracyjnym następujących danych: imię i nazwisko, nazwa firmy (nie wymagane), adres zamieszkania (nie wymagane), numer telefonu (nie wymagane) oraz adres e-mail. Brak umieszczenia wymaganych danych na formularzu rejestracyjnym zablokuje czynność rejestracji. Każdemu rejestrującemu się w serwisie przysługuje prawo do wglądu i edycji podanych przez siebie danych osobowych.

Sposób wykorzystywania zgromadzonych danych

Dane osobowe gromadzone przez serwisy wykorzystywane są w następującym celu:

 • rejestracja Użytkowników;
 • przesyłanie standardowych wiadomości i komunikatów systemowych na adres e-mail;
 • umożliwienie stronom nawiązania kontaktu celem sfinalizowania transakcji;
 • wysyłanie niezapowiedzianych wiadomości systemowych celem informowania o nowościach, wewnętrznych promocjach, ofertach specjalnych, a także informacji komercyjnych i niekomercyjnych;
 • przeprowadzanie badań satysfakcji Użytkowników w celu poprawy jakości usług i dostosowywania ich do potrzeb użytkujących serwisy;
 • bieżące kontakty z Użytkownikami;
 • analiza logów dostępowych z informacjami o numerze IP użytkujących serwisy w celach administracyjnych i statystycznych.

Zakres udostępniania danych osobowych

Serwisy nie udostępniają zgromadzonych danych osobowych żadnym podmiotom trzecim, o ile nie dotyczy to sytuacji udostępnienia danych kontaktowych celem sfinalizowania transakcji.

Serwisy mają także obowiązek odtajnienia danych osobowych na wniosek organów uprawnionych do żądania takich informacji (prokuratura, policja, sądy, itp.).

Serwisy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania zgromadzonych danych osobowych celem opracowań statystycznych i przekazywania ich podmiotom trzecim. Żadne z tych statystyk nie zawierają jakichkolwiek danych osobowych.

Pliki Cookies

Serwisy wykorzystują cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez serwer na urządzeniu użytkującego serwis. Cookies wykorzystywane są do rotacyjnego wyświetlania materiałów reklamowych, poprawnego działania systemu logowania i wylogowania oraz zapisywania decyzji podjętych przez Użytkowników w zakresie korzystania z interfejsu serwisów.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Co istotne, korzystanie z cookies nie oznacza odtajnienia danych osobowych, ponieważ nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkowników ani żadnych informacji poufnych z jego urządzenia.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę tych plików w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym używaniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności serwisów.

Pliki cookies wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisów reklamodawców oraz partnerów. Serwisy nie biorą odpowiedzialności za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach serwisów.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Polityka Prywatności nie dotyczy reklam, serwisów, firm i stron WWW, do których linki umieszczone są na stronie i podstronach serwisów (Sieradzak.pl, Zdunskowolak.pl oraz Wieluniak.pl).

Towary